Finanskrise og boligprisfall 2017-2018 risiko

Etter mye debatt og spekulasjoner om stor fall i boligprisen, har vi klart å komme inn i 2017 uten problemer.

De fleste som eier bolig i dag har tjent gode summer med oppussing og videresalg og prisveksten på boliger i norge har vist kun oppgang.
I følge mange eksperter er det ingen fare, selv om det flere ganger har kommet fram rapporter som viser en skremmende vekst i pris mot super lav rente, usett historisk i skandinavia.

Hvorfor skal man velge å selge og komme seg ut av markedet, når prisen kun kan stige og aldri gå ned og ifølge mange: at det ikke finnes noen risiko.
Hvorfor selge nå, når du kan selge neste år med 10% prisvekst?

Her er en fin video som viser hvordan det hele spiller seg ut selv om dette var spådd for 2016 er den fortsatt gjeldende.

Når man ser på statistikken er det lite tvil på at renten er lav og laveste på over 30år.

Som økonomer kan bekrefte, er lav rente lite lønnsomt for banker, men så lenge verdien stiger, vil banken tjene på dette.

Ser vi på renten som var 14% og du hadde 3mil i lån på den tid, ville den årlige renten for deg være 420.000kr

Tar vi en rente eksempel på 5% som i 2003 vil dette utgjøre 150.000kr årlig.
Der alle tar feil, vil de som har rett oftest vinne mest. Og hvordan kan man best sikre seg mot valutatap? Svaret er gull, sølv og verdier som ikke er avhengig av valuta.

SYNLIGHET OG SEO OPTIMALISERING FOR NORSKELAAN.NO
Se Webskaper SEO for hvordan du kan forbedre din nettside posisjon.

Synlighet og brukergrensesnitt på denne nettsiden utøres av WebskaperAltnet media.


Kontakt SEO byrået webskaper for evaluering og analyse av din nettside.

Plassering på første side og første plass i søkemoterer handler om riktig presentasjon innhold og i riktig informasjonsformat.