Flytende rente huslån

Flytende rente lar banken styre rentesatsen, den kan gå opp eller ned og følger renteutviklingen på markedet.
Rentebetalingen på et terminstidspunkt beregnes vanligvis på bakgrunn av en tidligere fastsatt rentesats, på obligasjoner kalt for kupongrenten, delt på antall terminer per år og ganget med restgjelden før avdraget i samme termin. Lån med konstant rentesats under lånets løpetid kalles for fastrentelån. Alternativt kan man velge flytende rente, som er tilfelle ved flytende lån.

Et lån hvor summen av avdrag og rentebetaling er det samme på hvert terminstidspunkt, kalles for et annuitetslån.
Et lån uten et bestemt utløpstidspunkt, hvorpå det derfor bare betales rente, kalles for et uamortisabelt lån eller en perpetuitet.

SYNLIGHET OG SEO OPTIMALISERING FOR NORSKELAAN.NO
Se Webskaper SEO for hvordan du kan forbedre din nettside posisjon.

Synlighet og brukergrensesnitt på denne nettsiden utøres av WebskaperAltnet media.


Kontakt SEO byrået webskaper for evaluering og analyse av din nettside.

Plassering på første side og første plass i søkemoterer handler om riktig presentasjon innhold og i riktig informasjonsformat.